fbpx

Snart grön checklista för Vallastaden

Lovprocessen i Vallastaden är bakvänd och bygglovsansökan kommer sist. För att kunna erhålla bygglov måste vi bekräfta gentemot kommunen att vi håller alla de utfästelser vi gjort i markanvisningstävlingen. Först när vi bevisat att vi håller vad vi lovar – när checklistan är grön – har vi möjlighet att söka bygglov. En fördel med denna process är att själva bygglovsprocessen torde gå utan problem eftersom samtliga krav är så hårt genomgånga redan från början.

Vid nyårsskiftet 2018/2019 har vi nästan en komplett grön checklista.

Vår checklista är nu ”grön” och snart kan vi börja bygga.