Enköping

I Enköpings modernaste stadsdel, Åkersberg, uppför vi 61 st vi klimatsmarta bostäder designade för små barnfamiljer. Bostäderna kommer upplåtas med låg hyra.

Utemiljön. Foto: CAMPUS

Husen uppförs med de allra högsta miljökraven i åtanke. Dom kommer givetvis vara miljöcertifierade. Men dom klarar ochså kraven för både passivhus och plusenergihus. Husen är så välbyggda att de knappt behöver någon uppvärmning. Taken täcks med solceller och de som bor här får givetvis tillgång till billig el.

Boendekvaliteter

Lägenhetsfördelningarna varierar. Det finns mindre lägenheter på entréplan, och större lägenheter med loft på övervåningen. Samtliga bostäder har tillgång till sin egen lilla trädgård.

Bostäderna i Enköping med lekplatsen framför. Barnperspektivet är väldigt tydligt i detta projekt, och det är bra för alla: glada barn ger glada föräldrar:).
Lekplatsen. Foto: CAMPUS

Vi vill hjälpa till att lösa livspusslet och det skall vara praktiskt att bo hos oss. Cyklar och barnvagnar kan man låsa in i sitt egna cykelförråd. Uteleksaker förvaras i praktiska leklådor på gården – givetvis låsbara så att det går att förvara barnens favoritleksaker däri. Det finns gott om bilparkering och samtliga har tillgång till laddning av el-bil. Givetvis kan man ladda med solenergi gassande dagar.

Samtliga parkeringsplatser har tillgång till laddning av elbilar. Givetvis kan man ladda med solel från plusenergihusen!
Parkering där man kan ladda bilen med solen. Foto: CAMPUS

Preliminär tidplan

  • Vunnit markanvisning
  • Bygglov laga kraft
  • Projektering beräknas pågå till Februari 2022
  • Byggstart planerat till Mars 2022
  • Inflyttning första huset Mars 2023
  • Inflyttning sista huset September 2023

Uppdatering 2021-07-12: Tyvärr tog bygglovsprövningen längre tid än vi hade planerat, och tidsplanen har uppdaterats med en försening på ca 6 månader. Vi hoppas att vi kan jobba ikapp detta, men det beror på hur entreprenörerna kan få loss tid att prioritera oss.

Läget i Enköping

Åkersberg är ett nytt område som ligger naturskönt i utkanten av Enköping. Busslinjerna håller på att uppdateras och det kommer finnas bra bussförbindelser när våra hus står färdiga.