Byggstart i Enköping!

Inkluderande Fastigheter har under hösten påbörjat markarbetena i Åkersberg, Enköping. Under december 2023 börjar leverans och montage av bostäderna.

Husfabrik!

Under 2023 gör Inkluderande Fastigheter en satsning på egen husproduktion. I Västerhaninge öppnar Inkluderande Fabriken sin anläggning under september. Fabriken har en produktionskapacitiet på ca 300 bostäder om året och produktionen sker i KL-trä.

Energieffektivisering pågår

I fastigheten Kilen 13 i Åre har vi satt ett ambitiöst mål att genomföra omfattande åtgärder för energieffektivisering, med syftet att göra byggnaden så klimatsmart och hållbar som möjligt. Denna strävan är inte bara ett sätt att modernisera byggnaden och göra den mer energieffektiv, utan också ett viktigt steg mot att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Genom dessa åtgärder siktar vi på att skapa en stor förbättring för de som bor och verkar i huset. Detta inkluderar allt från förbättrad isolering via att installera högteknologiska solcellssystem, till att implementera avancerade system för värme som minskar energianvändningen flerfaldigt. Genom att investera i dessa tekniker förbättrar vi inte bara byggnadens prestanda utan även livskvaliteten för våra hyresgäster genom lägre energikostnader och en förbättrad inomhusmiljö.

Det är även värt att betona hur dessa åtgärder bidrar positivt till miljön. Genom att minska byggnadens energiförbrukning bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. Vår ambition är att Kilen 13 ska tjäna som ett föredöme för hur man kan arbeta med energieffektivisering i fastigheter för att uppnå både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Projektet påbörjades med en noggrann planering och genomfördes med stor omsorg för att säkerställa att alla åtgärder genomfördes effektivt och med högsta möjliga standard. Vi är glada att kunna meddela att arbetet framgångsrikt färdigställdes i januari 2024, vilket markerar en viktig milstolpe i vårt engagemang för hållbarhet och energieffektivitet.

Genom dessa insatser hoppas vi inspirera andra fastighetsägare och samhällen att följa efter och ta aktiva steg mot mer energieffektiva och klimatsmarta byggnader. Vår resa mot en mer hållbar framtid är lång och kräver engagemang från alla sektorer, men med projekt som Kilen 13 tar vi viktiga steg i rätt riktning.

Energieffektiviseringsprojektet finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU.