Fullt uthyrt i Linköping

Inkluderande Fastigheter AB meddelar att Bocce och Mostra är fullt uthyrda – 55 hållbara lägenheter i Linköping snabbt uthyrda är ett tecken på stort bostadsbehov.

Inkluderande Fastigheter AB är glada att meddela att samtliga 57 lägenheter i de nybyggda bostadsprojekten Bocce och Mostra redan är uthyrda. Detta har gått betydligt snabbare än förväntat, vilket tyder på en stark efterfrågan på hållbara bostäder som dessa i Linköping.

Belägna i det attraktiva området Vallastaden, har Bocce och Mostra utvecklats med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De båda husen erbjuder boende med energieffektiva lösningar, hållbara materialval och gröna ytor, vilket minskar klimatpåverkan och skapar en hälsosam och inspirerande miljö.

Inkluderande Fastigheter AB vill tacka alla som visat intresse för att hyra en lägenhet i Bocce och Mostra. Bolaget är mycket nöjda med det snabba utfallet och ser det som en bekräftelse på att deras satsning på hållbara och inkluderande bostäder uppskattas av Linköpings invånare. Eftersom bostäderna hyrdes ut med omedelbart tillträde kommer husen snart att sprudla med energi – från att ha varit byggarbetsplarts för några dagar sedan. 

Framgent kommer eventuella vakanser i Bocce och Mostra att publiceras på HomeQ.se, en plattform för bostadsuthyrning som hjälper hyresvärdar och sökande att hitta varandra på ett smidigt sätt. Inkluderande Fastigheter AB rekommenderar alla som är intresserade av framtida lediga lägenheter i dessa hus att hålla utkik på HomeQ.se för att få information om eventuella vakanser.

Inkluderande Fastigheter AB ser fram emot att fortsätta erbjuda hållbara och attraktiva boendelösningar och att bidra till en bättre och mer hållbar framtid för alla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.seOm Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som strävar efter att göra skillnad i samhället genom att skapa bostäder för de mest utsatta grupperna. Genom att fokusera på inkludering och tillgänglighet, bygger företaget bostäder som är anpassade efter behoven hos personer med funktionsnedsättningar, äldre och andra utsatta grupper., samtidigt som de har klimatmässig hållbarhet i högsta fokus.