Husen i Linköping redo för hyresgäster

Inkluderande Fastigheter AB meddelar att Bocce och Mostra är klara för inflyttning – totalt 57 lägenheter fördelade på två hus i Linköping nu tillgängliga för uthyrning med omedelbar inflyttning.

Inkluderande Fastigheter AB är stolta över att meddela att de efterlängtade bostadsprojekten Bocce och Mostra nu är färdigställda och klara för inflyttning. Projekten, belägna i det attraktiva området Vallastaden i Linköping, omfattar två hus med totalt 57 lägenheter som präglas av hållbarhet, funktion och trivsel. För att säkerställa att de som har störst behov av en lägenhet får tillgång till en bostad, påbörjas nu uthyrningen med möjlighet till omedelbar inflyttning.

Denna strategi för uthyrning – sen uthyrning med omedelbar inflyttning – riktar sig särskilt till individer och familjer som behöver en bostad snabbt, såsom föräldrar som nyligen separerat och där ena föräldern önskar flytta omedelbart. Genom att erbjuda omedelbar inflyttning underlättar Inkluderande Fastigheter AB övergången för dessa personer och bidrar till en smidigare bostadssituation för de som har det svårast i samhället. Bostäderna finns tillgängliga att hyra via HomeQ.se – en plattform för bostadsuthyrning som hjälper hyresvärdar och sökande att hitta varandra på ett smidigt sätt – och allokeras i vanlig ordning på kötid. 

Bocce och Mostra ligger i Vallastaden, med närhet till både natur och stadspuls, vilket erbjuder boende en perfekt kombination av lugn och bekvämlighet. Projektet har utvecklats med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för att erbjuda en livsstil som gynnar både invånare och miljö.

De två husen har byggts med energieffektiva lösningar, hållbara materialval och gröna ytor för att minska klimatpåverkan och skapa en hälsosam och inspirerande miljö. Lägenheterna erbjuds i en rad olika storlekar och planlösningar, för att möta de skiftande behoven hos dagens boende.

Samarbetet mellan Inkluderande Fastigheter AB och Gärahovs Bygg AB, entreprenören som valts för projekten, har resulterat i hållbara och inkluderande bostäder som nu står redo för inflyttning.

Inkluderande Fastigheter AB ser fram emot att välkomna nya hyresgäster till Bocce och Mostra och är övertygade om att dessa bostäder kommer att bidra till en hållbar och attraktiv boendemiljö i Vallastaden.

För mer information om uthyrningen av lägenheterna i Bocce och Mostra, vänligen kontakta Inkluderande Fastigheter ABs VD Andreas Ferm på nedan uppgifter.

Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se


Om Inkluderande Fastigheter AB: 

Inkluderande Fastigheter AB är ett innovativt företag som utvecklar bostadsfastigheter för de grupper i samhället som annars riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden. Med en hög grad av socialt ansvarstagande och kreativitet, skapar Inkluderande Fastigheter AB bostäder som är anpassade efter behoven hos personer med funktionsnedsättningar, äldre och andra utsatta grupper.