Byggstart i Enköping!

Inkluderande Fastigheter har under hösten påbörjat markarbetena i Åkersberg, Enköping. Under december 2023 börjar leverans och montage av bostäderna.