Om oss

Inkluderande Fastigheter AB bygger socialt hållbara bostäder för hela bostadskarriären.

Idag har vi projekt i från södra till norra Sverige. Oberoende av i vilken kommun eller i vilket område vårt projekt ligger jobbar vi genom vår interna process som vi kallar Maximera Social Hållbarhet.

Våra tre koncept för att erbjuda bostäder till de grupper som idag står utanför bostadsmarknaden kallar vi Inkluderande Hyresrätter, Inkluderande Bostadsrätter och Inkluderande SmåhusInkluderande hyresrätter är till för de personer som idag inte kan få en bra bostad, och anpassas för att möta dessa människors krav och behov. Inkluderande bostadsrätter möjliggör bostadsägande för grupper som har fast jobb men som saknar sparat kapital. Inkluderande småhus tillgodoser behovet av bra egnahem till ännu bättre pris. Inkluderande Fastigheter har inga typhus — alla våra bostäder ritas från grunden. Social hållbarhet för oss innefattar miljömässig- och ekologisk hållbarhet. Vår interna process maximera social hållbarhet säkerställer att detsamma är lönsamt.