Sälj till oss

Vi är nogräknade med vad vi köper och gör alltid gedigen efterfrågeanalys innan vi köper något. Vi köper av både kommuner och privata fastighetsägare.