För kommuner

Vi kan hjälpa kommuner att minska bostadsbristen genom att bygga billiga och hållbara bostäder. Vi bygger både flerfamiljshus (upp till ca 10 våningar) och småhus (kedjehus, parhus och villor). Vi strävar efter att miljöcertifiera allt vi bygger och projekterar för att byggnaderna ska generera mer energi än dom förbrukar, så kallade plusenergihus. För att klara av att bygga socialt hållbara bostäder har vi utvecklat produktionsmetoder som gör att byggnationen går snabbt och att slutkostnaden blir låg.

Vårt projektmedverkan kan vara mångfacetterad. Antingen kan vi bygga på mark som kommunen anvisar oss. Eller så kan det allmännyttiga bolaget upphandla oss som entreprenör eller projekteringskonsulter (via lagen om offentlig upphandling, LOU). Vi kan också hitta andra modeller, till exempel där vi köper mark och samtidigt utfäster att sälja tillbaka det byggda projektet till allmännyttan till ett förutbestämt pris. Vi kan också avtala om att hyra ut det färdiga projektet till allmännyttan under en längre tid (det sk hyresundantaget till LOU).

Vi har tre bostadsprodukter som är framtagna för att passa alla de personer som har små eller inga tillgångar. Inkluderande hyreshus är ett första insteg på bostadsmarknaden, och levererar förstahandskontrakt med låg hyra i arkitektritade flerfamiljshus. Inkluderande bostadsrätter är ett insteget på ägandemarknaden och innebär en variant på ”hyrköp” framtagen för de med fasta inkomster men utan sparmedel. Inkluderande småhus är det tredje alternativet och ger de boende möjlighet att äga sitt egna småhus utan krav på höga löner eller stort sparkapital.

Samtliga våra bostadstyper ritas från grunden och anpassas efter aktuellt behov på orten. De kan planeras för att passa familjer med många barn, ensamstående föräldrar med barn varannan vecka eller studenter som vill ha små yteffektiva bostäder.

För att det ska vara lönsamt för oss att arbeta med kommuner krävs perfekta förutsättningar. Vi ställer således hårda krav på de kommuner vi väljer att arbeta med.

För mer information och för att inleda en process där vi utvärderar om affärer i er kommun kan vara intressanta för oss, kontakta vår VD Andreas Ferm på +46 (0) 709 99 79 70 eller af@inkluderande.se