Hem

Vi ser att ensamstående föräldrar, familjer med många barn, unga vuxna och pensionärer ofta har en sak gemensamt: de har svårt att hitta ett bra hem. Ett hem som är anpassat efter just deras behov och till en kostnad som gör att man har råd att leva, inte bara råd att överleva.

Inkluderande Fastigheter AB tillgodoser det behovet genom att bygga hyresrätter med låg hyra och bostadsrätter till rimlig kostnad. För att säkerställa låga driftskostnader både för boende och planetet klarar våra hus krav för både passivhus och plusenergihus.

Inkluderande Fastigheter bygger ekonomiskt, socialt, och miljömässigt hållbara bostäder för hela bostadskarriären.

Nyheter