För markägare

Vi kan hjälpa dig att få maximalt betalt för din mark samtidigt som du även gör något bra för framtiden. Nyckelingredienser är att dina och våra incitament är i linje med varandra så att vi strävar efter samma mål. Vi kallar det för Inkluderande Partnering.

Med oss som partner kan du vara trygg med att projektet får maximal vinst för dig och att din egen arbetsinsats minimeras. Samtidigt som vår interna process Maximera Social Hållbarhet ser till att vi bygger för den målgrupp som har störst behov av den typ av bostäder som din fastighet klarar av. Det kan vara villor, parhus eller radhus. Det kan också vara hyresrätter eller bostadsrätter. I undantagsfall hjälper vi även till med med inredning av råvindar och omvandling från kontor till bostäder.

Våra produktionsmetoder är fullt skalbara och vi kan bidra med kostnadseffektiva lösningar för allt från små semesterstugor till flerfamiljshus i fler än 10 våningar.

Vi tar kontroll över samtliga steg du inte vill göra själv, från detaljplan och bygglov, via markarbeten och byggnation till slutbesiktning och uthyrning/försäljning.

För mer information, ring vår VD Andreas Ferm på +46 (0) 709 99 79 70 eller maila på af@inkluderande.se.