Järfälla

I Järfälla har vi vunnit en markanvisningstävling för att bygga en modern trädgårdsstad. Vi kommer uppföra ca 28 st bostäder i vackra radhus. Husen är designade både för att smälta in i närområdet, och för att passa den moderna familjen. Bostäderna kommer att säljas som bostadsrätter.

Preliminär tidsplan

  • Vunnit markanvisning ✔
  • Gjort utredningar inför detlajplanearbetet ✔
  • Detaljplan planeras vara färdig vår 2024
  • Bygglov planeras vara färdigt sommar 2024
  • Inflyttning första huset planeras 2025