Bygglov laga kraft i Järpen i Åre

Inkluderande Fastigheter AB:s bygglov för att uppföra ett hållbart flerfamiljshus på fastigheten Järpen 9:154 har nu vunnit laga kraft. Detta är en viktig milstolpe för företaget som nu kan gå vidare med planeringen av det efterlängtade projektet.

Projektet, som kommer att bestå av ett flerfamiljshus med moderna lägenheter, är utformat med fokus på miljömässig hållbarhet och energieffektivitet. Byggnaden kommer att vara utrustad med solpaneler och andra tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen och därmed även kostnaderna för de boende.

Målgruppen för projektet är både äldre personer som vill flytta från en villa till en mindre och mer praktiskt boendeform, samt personer som arbetar i serviceyrken i Åre och som vill bo i Järpen där deras likasinnade bor. Genom att erbjuda moderna och hållbara bostäder i en attraktiv miljö hoppas Inkluderande Fastigheter AB kunna locka till sig en bred kundkrets.

VD Andreas Ferm kommenterar: “Vi är väldigt glada över att bygglovet har vunnit laga kraft och att vi nu kan fortsätta arbetet med att förverkliga detta spännande projekt. Vi tror att det här kommer att bli ett eftertraktat boendealternativ för många, särskilt med tanke på vårt fokus på miljömässig hållbarhet och energieffektivitet. Vi ser fram emot att välkomna de första boende till Järpen så snart som möjligt.


Järpen är en by som ligger i Åre kommun, omgiven av den vackra Jämtlandsfjällen. Med en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet, har samhället en stark koppling till sin omgivande natur och Åre, som idag är en populär destination för turister från hela världen. 

Inkluderande Fastigheter AB kommer nu att gå vidare med planeringen och genomförandet av projektet och förväntar sig att färdigställa byggnaden inom de närmaste åren.

För mer information, kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se


Om Inkluderande Fastigheter AB
Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som utvecklar bostadsfastigheter för de grupper i samhället som annars inte prioriteras av marknaden. Genom att skapa bostäder som är anpassade efter behov hos t.ex. personer med funktionsnedsättningar, äldre, ensamstående föräldrar, och andra utsatta grupper, gör företaget en viktig insats för att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle där alla har tillgång till ett tryggt hem.