Vinst i markanvisningstävling i Åre

Inkluderande Fastigheter AB vinner markanvisning för hållbart flerfamiljshus i Järpen, Åres centralort.

Inkluderande Fastigheter AB har nyligen vunnit en markanvisning av Åre kommun för att bygga ett hållbart flerfamiljshus på en del av fastigheten Järpen 9:154, vackert belägen mot älven. Detta projekt är ett viktigt steg i bolagets strävan efter att skapa hållbara och inkluderande bostäder som passar olika typer av människor.

Ett av huvudfokusen för projektet är att bygga en byggnad som är miljömässigt hållbar. Inkluderande Fastigheter AB har en stark ambition att minska byggnadens klimatpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar och förnybara energikällor. Bland annat planerar bolaget att installera solcellspaneler på byggnadens tak och använda återvunna material i så stor utsträckning som möjligt.

“Inkluderande Fastigheter AB har alltid haft en stark miljömedvetenhet. Vi är övertygade om att det är möjligt att bygga hållbara bostäder utan att göra avkall på estetik eller kvalitet. Vårt mål är att skapa en byggnad som är ett föredöme för hållbarhet och som samtidigt erbjuder en bekväm och modern livsstil”, säger Andreas Ferm, VD på Inkluderande Fastigheter AB.

Målgruppen för projektet är dels de som arbetar i serviceyrken i Åre men som vill bo i Järpen där deras likasinnade bor, och dels kommunens äldre som vill flytta från sin villa vilket frigör villorna för barnfamiljer.. Byggnaden kommer att innehålla lägenheter i olika storlekar och prisklasser för att passa olika behov och livsstilar. Det kommer också att finnas funktioner som främjar social interaktion och aktivitet, som t.ex. en gemensam trädgård.

Vi vill skapa ett bostadskoncept som är inkluderande och som passar olika typer av människor. Vi tror att byggnaden kommer att vara särskilt attraktiv för äldre som vill ha en bekväm och underhållsfri livsstil samt för unga vuxna som söker ett socialt och aktivt liv i en miljömässigt hållbar miljö”, tillägger Andreas Ferm.


Järpen är en idyllisk by i Åre kommun som ligger i nordvästra Jämtland. Samhället har en rik historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden och har sedan dess utvecklats till en viktig knutpunkt för handel och industri. Idag är arbetsmarknaden i Järpen mångsidig, med företag inom allt från turism och sport till lantbruk och industri. Närheten till turistattraktionen Åre är såklart påtaglig även i Järpen.

Inkluderande Fastigheter AB ser fram emot att fortsätta utveckla projektet i samarbete med Åre kommun och andra intressenter. Projektet förväntas vara klart för inflyttning under sommaren 2023.

För mer information, kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som arbetar för att skapa bostäder som är tillgängliga för alla. Genom att utveckla bostadsfastigheter för grupper i samhället som annars riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden, bidrar företaget till att skapa en mer inkluderande och jämlik stad.