Vinst i markanvisningstävlig i Linköping

Inkluderande Fastigheter AB vinner markanvisningstävling i Linköping – introducerar de hållbara och prisvärda hyresrätterna Bocce med unika faciliteter

Vi är glada att meddela att vi på Inkluderande Fastigheter AB har vunnit en markanvisningstävling i Linköping med vårt innovativa bostadsprojekt Bocce. Bocce uppfyller samtliga av kommunens krav och förväntningar i tävlingen, och kommer att erbjuda en unik och hållbar boendemiljö i Linköping.

Inkluderande Fastigheter ABs grundare, driver ett arkitektkontor som kommer att vara delaktigt i hela processen från projektering till färdig byggnad. Bocce-projektet innefattar 24 lägenheter med låg hyra, och fyra hotelllägenheter som erbjuder en mångfald av boendealternativ, inklusive 1, 2, 3 och 4-rums lägenheter.

Bocce kommer att uppfylla extremt höga energikrav som ett passivhus med integrerade solpaneler på taket. Tack vare byggnadens utformning och materialval blir Bocce ett plusenergihus – även känt som nettonollhus – som genererar överskott i energiförbrukning. Byggnaden kommer att vara utrustad med vinterträdgård, gemensamma utrymmen för studier och lek, bocciabana, samt en liten kommersiell lokal i bottenplan.

“Vårt projekt strävar efter att erbjuda en hållbar och inkluderande boendemiljö genom att kombinera hyresbostäder med korttidsuthyrning och sociala ändamål. Fyra större lägenheter kommer att erbjudas kommunen utan kostnad för sociala ändamål under ett år. Dessutom kommer entreprenören att erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.” säger Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB

Bocce fokuserar på social hållbarhet genom att skapa en miljö som uppmuntrar möten mellan olika grupper av människor, oavsett bakgrund eller livssituation. Projektet prioriterar bland annat tillgängliga gemensamma ytor för både boende och allmänheten, och syftar till att främja en känsla av samhörighet och gemenskap.

En viktig aspekt av Bocces sociala hållbarhet är dess flexibilitet i upplåtelseformer, som ger möjlighet att anpassa boendealternativen efter människors behov under olika tidpunkter i livet. Detta innebär att både långtidsboende och de som behöver bostad någon månad kan erbjudas lägenhet i samma byggnad, vilket skapar en dynamisk och inkluderande miljö.

Vallastaden i Linköping är en ny stadsdel som byggdes för att utforska nya sätt att skapa bostäder på. Den unika stadsdelen består av cirka 1000 bostäder, som är utformade för att vara innovativa och hållbara samtidigt som de erbjuder hög livskvalitet för de boende. Fokus ligger på delningsekonomi och samarbete, vilket gör att de boende kan dela utrymmen och resurser på ett sätt som främjar en mer hållbar livsstil.


Vi ser fram emot att påbörja arbetet med Bocce och att skapa en nyskapande och hållbar boendemiljö för Linköpings invånare som främjar social hållbarhet och inkludering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på att utveckla och förvalta hållbara och inkluderande bostäder. Bolaget grundades 2017 och har sedan dess arbetat för att skapa boendemiljöer som främjar gemenskap, trygghet och hållbarhet. Genom att fokusera på innovation, kvalitet och långsiktighet är Inkluderande Fastigheter AB en pålitlig partner för bostadsutveckling i Sverige.