Bygglov laga kraft mellan Halmstad och Laholm

Inkluderande Fastigheter ABs bygglov i Genevad vinnner laga kraft – entusiastiska över att äntligen få börja bygget efter lång väntan på domstolens beslut!

Inkluderande Fastigheter AB, ett svenskt bostadsföretag som fokuserar på att erbjuda boende för en bred målgrupp, är glada att meddela att byggloven för deras nya projekt i Genevad, mellan Halmstad och Laholm, nu är laga kraft. Efter en lång väntan på domstolens beslut kan företaget äntligen påbörja byggnationen av de nya, hållbara bostäderna.

Inkluderande Fastigheter AB:s engagemang för att bygga attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder i samhället har stärkts av det positiva beslutet. Genom att påbörja byggnationen kan företaget fortsätta att erbjuda fler människor möjligheten att bo i kvalitetslägenheter som är både miljömässigt ansvarsfulla och socialt inkluderande.

VD Andreas Ferm uttrycker sin entusiasm över det positiva beslutet och möjligheten att äntligen påbörja bygget: “Vi på Inkluderande Fastigheter AB är mycket glada över att äntligen få byggloven i laga kraft och kan nu se fram emot att starta byggnationen av de nya bostäderna. Det har varit en lång väntan, men det är värt det för att kunna erbjuda ännu fler människor möjligheten att bo i hållbara och prisvärda hem. Vi tror på att bygga för framtiden, och det här projektet är ytterligare ett steg i rätt riktning.”

Genevad är en pittoresk ort belägen i Laholms kommun, omgiven av skogar och nära havet. Ortens historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet, då platsen var en viktig marknadsplats för handel. Idag är arbetsmarknaden i Genevad mångsidig, med företag inom skogsbruk, jordbruk och industri. Arbetsmarknaden präglas även av närheten till både Laholm och Halmstad, där många av Genevads invånare arbetar.

Inkludrande Fastighere AB förbereder nu bygget av de nya bostäderna och ser fram emot att dela med sig av framstegen i projektet. Inkluderande Fastigheter AB arbetar ständigt för att utveckla och förbättra sina bostäder, och har som mål att skapa fler hållbara och inkluderande bostadsmiljöer för människor i alla skeden av livet.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB:

Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som har en djup förståelse för behoven hos människor som riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden. Med en stark vilja att bidra till ett mer rättvist och jämlikt samhälle, utvecklar företaget bostäder som är tillgängliga och inkluderande.