Projektchef nyproduktion bostäder, Stockholm

Inkluderande Fastigheter AB söker senior projektchef som vill bygga nyproducerade och arkitektritade bostäder för samhällets svagaste grupper. Arbetet innefattar hela kedjan: från tidig projektering till upphandling, inköp och produktion.

För att underlätta för oss att inte diskriminera ansökanden tar vi gärna även emot ansökningar utan uppgifter som är vanlig grund för diskriminering, såsom t.ex. namn, kön, sexuell läggning, härkomst eventuell religiös övertygelse.

För intresseanmälan och mer information, kontakta Andreas Ferm, VD på 070-999 79 70 eller af@inkluderande.se