Stommarna resta i Linköping

Inkluderande Fastigheter AB firar stomresning för Bocce och Mostra – totalt 57 lägenheter fördelade på två hus i Linköping närmar sig färdigställande.

Inkluderande Fastigheter AB är glada att meddela att stomresningen för de efterlängtade bostadsprojekten Bocce och Mostra nu är färdig. Projekten omfattar två hus med totalt 57 lägenheter, som kommer att präglas av hållbarhet, funktion och trivsel. Nu återstår endast kompletteringsarbeten innan husen är helt färdiga för inflyttning.

Bocce och Mostra ligger i det attraktiva området Vallastaden, med närhet till både natur och stadspuls, vilket erbjuder boende en perfekt kombination av lugn och bekvämlighet. Projektet har utvecklats med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för att erbjuda en livsstil som gynnar både invånare och miljö. Vallastaden är ett nytt bostadsområde område som ligger nära universitetet och invigdes 2017 med en boexpo. Här har man skapat en grön och hållbar miljö där människor både kan bo och leva.

De två husen har byggts med energieffektiva lösningar, hållbara materialval och gröna ytor för att minska klimatpåverkan och skapa en hälsosam och inspirerande miljö. Lägenheterna kommer att erbjudas i en rad olika storlekar och planlösningar, för att möta de skiftande behoven hos dagens boende.

Husen karaktäriseras av den råa betongen, vilken har många fördelar förutom den givna – det är vackert! En av fördelarna med de råa betongkonstruktionerna som används i dessa hus är den ökade carbonatiseringen. Detta bidrar denna egenskap till att minska byggnadernas klimatpåverkan, genom att den exponerade cementen binder koldioxid under många år. 

Inkluderande Fastigheter AB ser fram emot att slutföra detta projekt tillsammans med Gärahovs Bygg AB och ser det som en viktig del i sitt arbete för att erbjuda hållbara och attraktiva boendelösningar. Inflyttning beräknas ske innan årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB

Telefon: 08-480 047 60

E-post: info@inkluderande.se

Webb: www.Inkluderande.se
Om Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som är dedikerade till att utveckla bostadsfastigheter för de grupper i samhället som annars riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden. Företaget är också en föregångare inom hållbarhet, och bygger endast passivhus och plusenergihus för att minska miljöpåverkan.