Vinst i markanvisningstävling i Åkersberga, Österåkers kommun

Inkluderande Fastigheter AB vinner markanvisningstävling för 16st radhus i Åkersberga

Inkluderande Fastigheter AB är stolta över att ha vunnit en markanvisningstävling för par- och radhus i Åkersberga. Projektet, som kallas Geppetto, utgörs av radhus för den moderna och aktiva familjen. “Det var en hård konkurrens med många duktiga och välrenommerade konkurrenter, men vårt hållbara projekt stod till slut som vinnare.” säger Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB

Vårt förslag ligger i linje med gestaltningsprogrammet och tar hänsyn till känsliga naturnära miljöer. Vi har i tidigare projekt hanterat och relaterat våra förslag på ett känsligt sätt till naturen, och vårt nya projekt är inget undantag. Vi låter marken vara obearbetad och orörd, och vi ställer husen på plintar och låter byggnadskropparna kraga ut över branten. Husen ligger indragna från trottoar och gata och ger plats för grönska och träd.” fortsätter Andreas. 

Husen byggs i trä och ställs på plintar. Fasaderna i trä är behandlade för att åldras naturligt över tid med litet behov av underhåll. Furufasader oljas och ger en naturligt färgpalett. Projektet har en generell inriktning att i stor utsträckning bevara naturmark och grönyta. Man låter konceptet ”hus i skog” vara styrande och har planerat in naturliga tomter med skogsmark. Privata uteplatser angörs som friliggande trallar, eller fri möblering på tomten.

Föreslaget är både par- och radhus. Ytorna är effektivt planerade och vi klarar samtliga SIS-krav inom huskroppen. Totalt erbjuder husen 4 sovrum (eller fler om man behöver). Perfekt för familjer med många barn, som har möjlighet att skaffa sig ett förhållandevis stort boende till en låg kostnad.

Husen byggs med träbyggnadsteknik. Ambitionen är att miljöcertifiera byggnaderna och kvalificera dem för miljöbyggnad silver. Dagvatten omhändertas lokalt inom fastigheterna, vid behov mha infiltrationsbäddar.

Andreas Ferm uttrycker sin glädje över att vinna markanvisningstävlingen och om projektet säger han:

Vi är otroligt glada över att ha vunnit markanvisningstävlingen för radhus i Åkersberga. Vårt projekt Geppetto kommer att erbjuda hållbara och moderna hem till aktiva familjer, och samtidigt respektera och integrera sig med den omgivande naturen. Vi har en stark vision om att bygga miljövänliga fastigheter, och Geppetto är ett perfekt exempel på vårt engagemang för hållbart byggande.

Geppetto har också 2 parkeringar per bostad på egen tomt och cykelparkering motsvarande 5 cyklar per tomt.

Åkersberga är en ort  i Österåkers kommun, belägen cirka 30 kilometer norr om Stockholm. Orten  har en rik historia och är idag en viktig knutpunkt för kommunikationer och service i området, pga närheten till Stockholms innerstad.

Inkluderande Fastigheter AB är stolta över att ha vunnit markanvisningstävlingen och ser fram emot att bygga Geppetto, ett hållbart och modern projekt som kommer att passa perfekt för aktiva familjer som vill ha ett naturnära och bekvämt hem.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB är en visionär aktör inom bostadsutveckling som arbetar för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Genom att integrera tillgänglighet, socialt ansvarstagande och innovativ design, skapar företaget bostäder som är anpassade efter människors olika livssituationer.