Ytterligare en vinst i markanvisningstävling i Linköping

Inkluderande Fastigheter AB vinner sin andra markanvisningstävling i Linköping med det framåtlutande bostadsprojekt Mostra – vägg i vägg sin första vinst!

Inkluderande Fastigheter AB är stolta över att meddela att de har vunnit markanvisningstävlingen i Vallastaden med sitt banbrytande bostadsprojekt Mostra. Projektet omfattar en hyresfastighet med en gemensam lokal i bottenvåningen, där lägenheterna är utformade för att passa olika familjekonstellationer.

Mostra, som betyder “utställning” på italienska, fokuserar på flexibilitet, sociala ytor och gemensamma funktioner. Lägenheterna är anpassade för att kunna delas av eller sammanlänkas till större boenden med fler eller färre rum. I bottenvåningen finns en gemensam lokal som kan användas som studierum, gemensamhetslokal eller hobbyrum.

Projektet lägger stor vikt vid att skapa en inkluderande och lekfull miljö för alla åldrar och intressen. Det inkluderar en dansbana på gården, som kan användas av boende, förskolor, äldre och andra besökare. Dessutom finns utställningsmontrar i fasaden där konstverk och objekt kan visas upp, för att inkludera och engagera barn och förskolor i området.

Mostra uppfyller höga energikrav och är utformat som ett passivhus med integrerade solpaneler på taket, som gör att huset blir ett plusenergihus. Dessutom erbjuder huset en gemensam vinterträdgård på gården för odling och samvaro.

Inkluderande Fastigheter AB:s affärsidé grundar sig på boendemedverkan och att skapa bostäder som passar människor med olika behov. Företaget arbetar med forskning för att säkerställa att deras bostäder passar de målgrupper som har störst bostadsbehov och är ekonomiskt hållbara.

Mostra kommer byggas i Vallastaden i Linköping, som är ett spännande nytt bostadsområde som fokuserar på social och klimatmässig hållbarhet. Här har man skapat en modern boexpo där människor kan leva och arbeta på ett hållbart sätt. Genom att integrera gröna ytor, cykelvägar och hållbara byggnadsmaterial har Vallastaden blivit ett föredöme för hur hållbar stadsutveckling kan se ut.

Mostra består av totalt 16 lägenheter, varav 4 är delningsbara, och erbjuder en variation av 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. Fastigheten innefattar även korttidsuthyrningslägenheter för gästforskare och veckopendlare.


För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB

Telefon: 08-480 047 60

E-post: info@inkluderande.se

Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB:

Inkluderande Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på att skapa bostäder som passar de människor som existerande bostäder inte passar. Genom att bygga bostäder som möter olika behov och inkludera boendemedverkan i deras process, strävar Inkluderande Fastigheter AB efter att erbjuda ekonomiskt hållbara och attraktiva boendemiljöer.