Bygglov laga kraft även andra huset i Linköping

Mostras bygglov vinner laga kraft – miljövänligt bostadsprojekt tar ett steg närmare verklighet.

Idag meddelar vi med stolthet att bygglovet för Mostra, vårt innovativa och hållbara bostadsprojekt, har vunnit laga kraft. Bygglovet innehåller 27 bostäder och 1 lokal. Detta innebär att vi nu kan påbörja nästa fas i utvecklingen av detta unika samhällsbyggnadsprojekt som kommer att förbättra livskvaliteten för dess framtida invånare samtidigt som det minskar miljöpåverkan.

Mostra är en banbrytande satsning inom hållbart byggande som syftar till att skapa en miljövänlig och energieffektiv bostadsmiljö. Projektet kommer att erbjuda en rad olika bostadstyper och gemenskapsutrymmen, med fokus på att integrera gröna lösningar och förnybar energi. Dessa åtgärder kommer att göra det möjligt för Mostras invånare att leva ett mer hållbart liv och bidra till en minskad klimatpåverkan.

Beslutet att bevilja bygglov för Mostra är en viktig milstolpe för projektet och ett tecken på att den svenska stadsplaneringen går i riktning mot mer hållbara lösningar. Mostras bostadsprojekt kommer att bli en förebild för framtida bostadsutvecklingsprojekt och visa att det är möjligt att kombinera modern arkitektur, bekvämlighet och hållbarhet.

Vi vill tacka alla som har stöttat Mostra-projektet och ser fram emot att fortsätta samarbetet med våra partners, entreprenörer och Linköpings kommun för att förverkliga vår vision om en hållbar och inkluderande bostadsmiljö. Byggnationen av Mostra kommer att påbörjas inom kort och vi ser fram emot att välkomna de första boende i början av 2022.


Vallastaden, Linköping, är ett område där social och klimatmässig hållbarhet är i fokus. Här har man skapat en modern boexpo som tar hänsyn till områdets historia och samtidigt visar hur en hållbar stadsutveckling kan se ut. Genom att integrera gröna ytor, cykelvägar och solenergi har Vallastaden skapat en grön och hållbar miljö där människor kan leva och arbeta på ett hållbart sätt.

För ytterligare information om Mostra och dess unika egenskaper, vänligen besök vår hemsida eller kontakta vår presskontakt nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB

Telefon: 08-480 047 60

E-post: info@inkluderande.se

Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB strävar efter att skapa attraktiva och boendemiljöer genom att fokusera på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Genom att kombinera innovativ teknik med smarta lösningar skapar de framtidens hållbara samhällen.