Spaden i marken för två projekt i Linköping

Inkluderande Fastigheter AB påbörjar byggnation av Bocce och Mostra – 57 lägenheter fördelade på två huskroppar bredvid varandra i Linköping.

Inkluderande Fastigheter AB är glada att meddela att byggnationen av det efterlängtade bostadsprojekten Bocce och Mostra nu är igång. Projekten omfattar två hus med totalt 57 lägenheter, som kommer att präglas av hållbarhet, funktion och trivsel.

Bocce och Mostra kommer att ligga i ett attraktivt område, Vallastaden, med närhet till natur, stadspuls, och Universitetet, vilket erbjuder boende en perfekt kombination av lugn och bekvämlighet. Projektet har utvecklats med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för att erbjuda en livsstil som gynnar både invånare och miljö.

De två husen kommer att byggas med energieffektiva lösningar, hållbara materialval och gröna ytor för att minska klimatpåverkan och skapa en hälsosam och inspirerande miljö. Lägenheter kommer att erbjudas i en rad olika storlekar och planlösningar, för att möta de skiftande behoven hos dagens boende. Husens tak kommer utgöras av sedumtak eller solceller. 

Gärahovs Bygg AB, entreprenören som valts för projektet, har en gedigen erfarenhet inom bostadsbyggande och har etablerat sig som en pålitlig aktör med fokus på kvalitet och hållbarhet. Detta samarbete mellan Inkluderande Fastigheter AB och Gärahovs Bygg AB är en naturlig följd av båda företagens strävan efter att skapa hållbara och inkluderande bostäder.

Inkluderande Fastigheter AB ser fram emot att genomföra detta projekt tillsammans med Gärahovs Bygg AB och ser det som en viktig del i sitt arbete för att erbjuda hållbara och attraktiva boendelösningar. Byggnationen förväntas pågå under ca 15 månader, och inflyttning beräknas ske i slutet av 2021.


Inkluderande Fastigheter AB har vunnit båda projekten, Bocce och Mostra, på markanvisningstävling från Linköpings kommun. Projekten ligger i Vallastaden i Linköping, ett nytt bostadsområde område som ligger nära universitetet och invigdes 2017 med en boexpo. Här har man skapat en grön och hållbar miljö där människor kan leva och arbeta på ett sätt som är bra för både dem och planeten. Genom att integrera gröna ytor, cykelvägar och solenergi har Vallastaden blivit ett föredöme för hur hållbar stadsutveckling kan se ut.

För mer information om projekten och Inkluderande Fastigheter AB, besök vår hemsida www.inkluderande.se eller kontakta vår VD Andreas Ferm på nedan kontaktuppgifter:

Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB

Telefon: 08-480 047 60

E-post: info@inkluderande.se

Webb: www.Inkluderande.se

Om Inkluderande Fastigheter AB

Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som fokuserar på att utveckla bostadsfastigheter för de grupper i samhället som ingen annan bygger för. Med en vision om att alla ska ha rätt till ett tryggt hem, skapar Inkluderande Fastigheter AB bostäder som är anpassade efter behoven hos ensamstående föräldrar, barnrika familjer, äldre och andra utsatta grupper.