Bygglov erhållet för radhusprojekt i Åkersberga

Inkluderande Fastigheter AB får bygglov för hållbart radhusprojekt i Åkersberga

Inkluderande Fastigheter AB har fått bygglov för sitt projekt Geppetto i Åkersberga. Geppetto är ett radhusprojekt som erbjuder moderna och hållbara bostäder för den aktiva familjen. Genom att respektera och integrera sig med den omgivande naturen skapar Geppetto en unik livsmiljö för familjer som vill ha ett naturnära hem med moderna bekvämligheter.

Geppetto erbjuder parhus om ca 85-100 kvm BOA per lägenhet, med upp till 4 sovrum och effektivt planerade ytor som uppfyller alla SIS-krav inom huskroppen. Husen byggs med modern träbyggnadsteknik. Genom att använda miljövänliga material och tekniker har Inkluderande Fastigheter AB en ambition att miljöcertifiera byggnaderna och kvalificera sig för miljöbyggnad silver.

Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB, säger att bygglovet är en viktig milstolpe i projektet:

Vi är mycket glada över att ha fått bygglov för Geppetto. Vårt projekt kommer att möjliggöra för unga barnfamiljer att få tillgång till riktigt fina och bra bostäder i Stockholmsområdet. Vi är fast beslutna att skapa en livsmiljö som är hållbar, naturnära och modern. Bygglovet är en viktig milstolpe i vårt arbete och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Geppetto-projektet.

Geppetto-projektet ligger i linje med gestaltningsprogrammet och respekterar känsliga naturnära miljöer. Genom att låta marken vara obearbetad och orörd, och genom att placera husen på plintar och låta byggnadskropparna kraga ut över branten, skapar projektet en harmonisk integration med den omgivande naturen.

Inkluderande Fastigheter AB är stolta över att ha fått bygglov för Geppetto och ser fram emot att skapa en hållbar och modern livsmiljö för aktiva barnfamiljer.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Ferm, VD för Inkluderande Fastigheter AB
Telefon: 08-480 047 60
E-post: info@inkluderande.se
Webb: www.Inkluderande.se


Om Inkluderande Fastigheter AB:
Inkluderande Fastigheter AB är ett företag som står för både inkludering och hållbarhet. Genom att bygga passivhus och plusenergihus, skapar företaget bostäder som är energisnåla och miljövänliga för grupper i samhället som annars har svårt att hitta bostäder.